Kasvatus- & harrastustoiminta

Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Yhdessä toiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia. Maahanmuuttajanuorten ja perheiden määrä on kasvussa Itä-Vantaalla.

Tuoreiden havaintojen mukaan alueella asuvien maahanmuuttajanuorten keskuudessa on koulupudokkaita ja työttömyyttä. Näihin ongelmiin tarvitaan korjausta, koska ne ovat niitä tekijöitä, jotka ruokkivat syrjäytymistä. Nuorisotyöhön on tärkeitä ottaa koko perhe mukaan, koska lapset ja nuoret eivät elä tyhjiössä. Vanhempien kouluttaminen ja tukeminen on oleellista lasten ja nuorten kehityksen kannalta.

Painopisteet:

▪ Tarjota ennaltaehkäisevää mielipiteitä huomioivaa nuorta lähellä olevaa toimintaa

▪ Korostaa osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta

▪ Kouluttaa ja tukea vanhempia

▪ Lisätä päihde- ja mielenterveystietoisuutta maahanmuuttajayhteisössä

▪ Mahdollisimman hyvä yhteistyö muiden toimijoiden ja vanhempien kanssa