Päihde- ja mielenterveysneuvonta 

Hanke tarjosi Vantaalla asuville maahanmuuttavanhemmille päihde- ja mielenterveystietoisuutta lisäävää ja mielenterveysongelmien käsittelyä opastavaa tukea vuosien kokemuksella maahanmuuttajien kanssa tehdystä työstä. 

Hankkeeseen kuului päihde- ja mielenterveyskoulutuksien pitäminen Vantaalla asuville maahanmuuttajataustaisille vanhemmille. Koulutuksissa on mukana lähettiläitä, jotka ovat yhteisössään keskiössä ja kykenevät levittämään informaatiota tärkeästä asiasta. Koulutuksien jälkeen he pitävät omia koulutuksia kohderyhmän vanhemmille.

Monille maahanmuuttajille päihde- ja mielenterveysasiat ovat tabuja. Monissa perheissä päihteet kielletään ja niistä ei sen takia tarvitse keskustella. Päihde- ja mielenterveysongelmia saatetaan hävetä tai niitä ei tunnisteta. Monet yhdistävät mielenterveyden käsitteenä hulluuteen, eikä sen arkipäiväisyyttä ymmärretä. Suomalaisista jopa kuudes kärsii mielenterveysongelmista.

Päihde- ja mielenterveysneuvonnalla Monik Vantaa ry pyrki opettamaan vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa. Päihteitä ei tarvitse hyväksyä, mutta niistä on hyvä oppia puhumaan, jotta ongelmiin voidaan saada apua. Kommunikaatiokatko saattaa pahentaa ongelmia, jolloin koko perhe kärsii. Lisäksi kerroimme vanhemmille, että nämä eivät ole asioita, joita vain heidän perheensä kohtaa, vaan tänä päivänä päihde- ja mielenterveysongelmat ovat yleinen ongelma ja niihin pystytään hakemaan apua.