Tietoa meistä

Monik Vantaa ry on vuonna 2012 perustettu järjestö, jonka tarkoitus on edistää kotoutumista sekä lisätä maahanmuuttajien omia voimavaroja. Järjestämme Vantaalla monimuotoista erityisesti maahanmuuttajanuorille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa, joiden lähtökohtia ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Toteutamme muun muassa monimuotoista syrjäytymistä ehkäisevää liikunta-, harrastus-, ja kerhotoimintaa sekä järjestämme seminaareja, tapahtumia ja retkiä. Toiminnan tarkoitus on tuoda alueella asuvat maahanmuuttajataustaiset lapsiperheet yhteen ja tarjota heille mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää itseään.

Vuosina 2020-2022 keskitymme erityisesti edistämään maahanmuuttajataustaisten vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä yhteiskunnallista osallisuutta STEAn rahoittaman Yhteistyöllä parempi yhteisö (YPY) -hankkeen kautta.

Aikaisempaan toimintaamme on kuulunut muun muassa vuonna 2019 Vantaan kaupungin rahoittama maahanmuuttajavanhempien päihde- ja mielenterveystietoisuutta edistävä hanke. Hankkeen tavoitteena oli tarjota Vantaalla asuville maahanmuuttajavanhemmille päihde- ja mielenterveystietoisuutta ja mielenterveysongelmien käsittelyä opastavaa tukea. Vuosina 2015-2017 järjestimme yhteistyökumppaneidemme kanssa nuorten työllisyyttä edistävää toimintaa ja vuosina 2018-2019 toteutimme Vantaan kaupungin rahoituksella myös nuorten pariin jalkautumista ja kerhotoimintaa.

Järjestön toiminnan tarkoitus on edistää kahdensuuntaista kotoutumista tukemalla työyhteisöjä, työnantajia sekä muita maahanmuuttajia työssään kohtaavia. Monik Vantaa ry:n hallitus ja jäsenistö koostuvat maahanmuuttajataustaisista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Toimintamme tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia nuorille koulutetuille käyttää osaamistaan yhteisön tukemiseksi.