Yhteistyöllä parempi yhteisö 

Hanke edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta

Tuemme maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään palveluiden tavoittamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa. Edistämme yhdenvertaisuutta kouluttamalla monikulttuuristen yhteisöjen ja järjestöjen edustajia levittämään tietoa vammaisten ihmisten osallisuudesta yhteisöissään. Parannamme myös vammaistoimijoiden valmiuksia kohdata vammaisia maahanmuuttajia kouluttamalla kuntapalveluita, järjestöjä ja muita toimijoita tunnistamaan heidän erityistarpeitaan.

Toiminta-alueitamme ovat Vantaa, Helsinki ja Espoo. Toiminnan pohjalta kehitämme monistettavaksi sopivaa toimintamallia ja kartoitamme vammaisten maahanmuuttajien tilannetta ja tarpeita. Hanketta rahoittaa STEA vuosina 2020-2022

Tutustu hankkeen nettisivuihin.